Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tai nạn sập lan can khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại Bolivia - Nguồn: EL TIEMPO

Tai nạn sập lan can khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại Bolivia - Nguồn: EL TIEMPO

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon