Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thái tử Charles và các thành viên hoàng gia đi bộ sau quan tài của hoàng thân Philip - Nguồn: TWITTER/The Sun

Thái tử Charles và các thành viên hoàng gia đi bộ sau quan tài của hoàng thân Philip - Nguồn: TWITTER/The Sun

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon