Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân: Từng chỉ biết học, ghi chép là bí kíp

Lê Thị Ngọc Hằng là thủ khoa đầu ra của của khoa Kế hoạch - Trường Đại học Kinh tế quốc dân với điểm đầu ra 3,97/4. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon