Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tiếng súng xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - Video: Straits Times

Tiếng súng xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - Video: Straits Times

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon