Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

TP.HCM tìm... sân cho bóng đá cất cánh

TTO - Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Hơn 3.100 hồ sơ chuyển nhượng đất nghi trốn thuế; Sắp tựu trường, trẻ tiêm vắc xin còn thấp; Chưa quyết số phận 24 dự án điện mặt trời 12.700 tỉ đồng; Trung thực trong giáo dục:Bắt đầu từ đâu?


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

TP.HCM tìm... sân cho bóng đá cất cánh

TP.HCM tìm... sân cho bóng đá cất cánh

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon