Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trận mưa lớn kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường ngập diện rộng - Video: CHÂU TUẤN

Trận mưa lớn kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường ngập diện rộng, dân khổ sở di chuyển

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon