Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Triệt phá đường dây làm giả vắc xin ngừa COVID-19 ở Trung Quốc - Video: CCTV

Triệt phá đường dây làm giả vắc xin ngừa COVID-19 ở Trung Quốc - Video: CCTV

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon