Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trinh sát luồn rừng 8 giờ để vào hiện trường phá rừng quy mô lớn

Gia Lai - UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng tại tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Vụ phá rừng có tính chất quy mô, gây thiệt hại hơn 84m3 gỗ.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon