Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trong khi đó khi khách khui kiện hàng, tờ hóa đơn bán hàng lại được bọc vào cả 2 chiếc iPhone. Hình ảnh này tố cáo sự can thiệp gian lận vào bên trong kiện hàng. Nguồn: KHCC.

Trong khi đó khi khách khui kiện hàng, tờ hóa đơn bán hàng lại được bọc vào cả 2 chiếc iPhone. Hình ảnh này tố cáo sự can thiệp gian lận vào bên trong kiện hàng. Nguồn: KHCC.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon