Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tu van tuyen sinh Da Nang

TS. Trần Đình Khôi Quốc, trưởng Ban đào tạo - ĐH Đà Nẵng cung cấp thông tin tuyển sinh của ĐH Đà Nẵng đến các bạn học sinh - Clip: Đ.C
image beaconimage beaconimage beacon