Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Vụ trộm xe máy bên trong cốp xe có 300 triệu đồng và sổ tiết kiệm 2,7 tỉ.

Vụ trộm xe máy bên trong cốp xe có 300 triệu đồng và sổ tiết kiệm 2,7 tỉ. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon