Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video được truyền thông đăng hôm 15-1 cho thấy cảnh Iran bắn một loạt tên lửa từ sa mạc. Đây là giai đoạn đầu trong cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 15" của Iran - Video: Almayadinnews

Video được truyền thông đăng hôm 15-1 cho thấy cảnh Iran bắn một loạt tên lửa từ sa mạc. Đây là giai đoạn đầu trong cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 15" của Iran - Video: Almayadinnews

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon