Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Đoàn xe khách dán quảng cáo phủ kín diễu hành gây cản trở giao thông khu trung tâm TPHCM

Video: Đoàn xe khách dán quảng cáo phủ kín diễu hành gây cản trở giao thông khu trung tâm TPHCM

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon