Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

video-01

Camera tại cửa hàng ghi lại sự việc


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

video-01

video-01

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon