Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video bà Đài bức xúc khi bị hàng xóm xây nhà bao chiếm mất hẳn đường đi, về nhà mình.

Video bà Đài bức xúc khi bị hàng xóm xây nhà bao chiếm mất hẳn đường đi, về nhà mình.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon