Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Hải Dương kết thúc cách ly xã hội, chuyển sang tình trạng mới

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ký quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng, chống dịch./.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon