Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Lợn nhập khẩu trốn cách ly chạy về lò mổ (tháng 1.2021).

Video: Lợn nhập khẩu trốn cách ly chạy về lò mổ (tháng 1.2021).


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon