Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video mà theo ABS-CBN cho thấy tàu hải cảnh và tàu tên lửa Trung Quốc bám theo tàu chở nhóm phóng viên đài này hôm 8-4 - Video: ABS-CBN News

Video mà theo ABS-CBN cho thấy tàu hải cảnh và tàu tên lửa Trung Quốc bám theo tàu chở nhóm phóng viên đài này hôm 8-4 - Video: ABS-CBN News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon