Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video nhóm người dùng hung khí đập xe, ném bom xăng. Nguồn: Người dân cung cấp

Video nhóm người dùng hung khí đập xe, ném bom xăng. Nguồn: Người dân cung cấp


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon