Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Tài xế Hiếu không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của lực lượng CSGT. (Video CSGT cung cấp).

Video: Tài xế Hiếu không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của lực lượng CSGT. (Video CSGT cung cấp).


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon