Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Welcome to UCSI University

Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) đã thực hiện liên kết với Trường ĐH UCSI, Malaysia từ năm 2019.
image beaconimage beaconimage beacon