Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bố Công Phượng chia sẻ về thời gian con cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup

Trả lời Next Media, ông Nguyễn Công Bảy cho biết không dám gọi điện cho con trai khi Công Phượng cùng tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon