Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cầu thủ Romania bị xe bus của đội bỏ rơi

Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon