Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Gattuso: 'Ibrahimovic giờ còn khỏe hơn 10 năm trước'

image beaconimage beaconimage beacon