Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Liverpool vượt qua Chelsea: Đừng dừng lại "cơn điên", Jurgen Klopp!

Màn ăn mừng đậm cá tính. Video: Liverpool FC.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon