Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Messi được trả lương cao nhất thế giới nên anh luôn là đối tượng để CĐV công kích mỗi khi thất bại - Nguồn: The Sun

Messi được trả lương cao nhất thế giới nên anh luôn là đối tượng để CĐV công kích mỗi khi thất bại - Nguồn: The Sun

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon