Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Messi bị 6 cầu thủ Uruguay vây vẫn chuyền được bóng


Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon