Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Messi bị thẻ đỏ lần đầu trong sự nghiệp ở CLB

image beaconimage beaconimage beacon