Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nam Anh Kiệt: “Tôi muốn chấp 1 tay 1 chân, nhưng ông Khánh không chịu”

Võ sư Nam Anh Kiệt - Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh cho biết đã đồng ý chấp ông Nam Nguyên Khánh , nhưng phía Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc không chấp nhận.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon