Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những hình ảnh đầu tiên của Công Phượng tại Bỉ

Sau nhiều giờ di chuyển từ Việt Nam, sang Pháp bay nối chuyến, Công Phượng đã có mặt tại Bỉ và bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ châu Âu.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon