Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Rio Ferdinand vừa chống đẩy vừa chơi 'ú òa' với con

Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon