Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sao trẻ Roma bị ném bóng vì 'câu giờ'

image beaconimage beaconimage beacon