Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thủ môn Allan McGregor bị truất quyền thi đấu sau khi cố ý đá xấu đối thủ nhưng không thành - Nguồn: The Sun

Thủ môn Allan McGregor bị truất quyền thi đấu sau khi cố ý đá xấu đối thủ nhưng không thành - Nguồn: The Sun

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon