Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thua UAE, tuyển Việt Nam vẫn làm nên lịch sử


Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon