Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Văn Lâm liên tục thủng lưới vì đồng đội sút khó

Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon