Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dính đòn vào chỗ hiểm, võ sĩ quyền anh Amir Khan xin thua cuộc

Amir Khan dính đòn hiểm dưới thắt lưng. Nguồn: Guardian Sport

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon