Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

33
°C °F
Ít Nắng
 • Dễ chịu 41°
 • Gió TN 7 km/giờ
 • Áp kế 1015.00 mb
 • Tầm nhìn 16 km
 • Độ ẩm 64%
 • Điểm Sương 22°

Dự báo Hàng giờ - T3 11

 • 2c

  Nhiều Nắng

  31°

  2%
 • 3c

  Nhiều Nắng

  32°

  4%
 • 4c

  Nhiều Nắng

  32°

  5%
 • 5c

  Nhiều Nắng

  32°

  7%
 • 6c

  Có nắng

  31°

  6%
 • 7c

  Có nắng

  30°

  5%
 • 8c

  Có nắng

  28°

  4%
 • 9c

  Trời trong

  27°

  3%
 • 10c

  Trời trong

  26°

  3%
 • 11c

  Trời trong

  25°

  2%
 • 12s

  Trời quang

  24°

  2%
 • 1s

  Trời quang

  23°

  2%
 • 2s

  Trời quang

  22°

  2%
 • 3s

  Trời quang

  22°

  2%
 • 4s

  Trời quang

  22°

  1%
 • 5s

  Trời quang

  22°

  1%
 • 6s

  Trời quang

  22°

  1%
 • 7s

  Có nắng

  22°

  2%
 • 8s

  Có nắng

  22°

  2%
 • 9s

  Có nắng

  24°

  2%
 • 10s

  Có nắng

  26°

  2%
 • 11s

  Có nắng

  28°

  2%
 • 12c

  Nhiều Nắng

  29°

  6%
 • 1c

  Nhiều Nắng

  30°

  9%
image beaconimage beaconimage beacon