Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.
Địa điểm

Ashburn, Hoa Kỳ

6
°C °F
Có mây
 • Dễ chịu
 • Gió TB 13 km/giờ
 • Áp kế 1019.00 mb
 • Tầm nhìn 17 km
 • Độ ẩm 87%
 • Điểm Sương

Dự báo Hàng giờ - T3 13

 • 5c

  Có mây

  40%
 • 6c

  Có mây

  20%
 • 7c

  Có mây

  20%
 • 8c

  Có mây

  20%
 • 9c

  Có mây

  20%
 • 10c

  Nhiều Mây

  10%
 • 11c

  Nhiều Mây

  10%
 • 12s

  Nhiều Mây

  10%
 • 1s

  Nhiều Mây

  0%
 • 2s

  Nhiều Mây

  0%
 • 3s

  Nhiều Mây

  0%
 • 4s

  Nhiều Mây

  0%
 • 5s

  Nhiều Mây

  0%
 • 6s

  Nhiều Mây

  0%
 • 7s

  Nhiều Mây

  0%
 • 8s

  Ít Nắng

  0%
 • 9s

  Ít Nắng

  0%
 • 10s

  Ít Nắng

  0%
 • 11s

  Ít Nắng

  0%
 • 12c

  Ít Nắng

  0%
 • 1c

  Nhiều Mây

  0%
 • 2c

  Nhiều Mây

  0%
 • 3c

  Nhiều Mây

  0%
 • 4c

  Nhiều Mây

  0%
image beaconimage beaconimage beacon